Kèn Harmonica, hay còn được biết với cái tên Mouth Organ ,kèn Harp… là một nhạc cụ bộ hơi sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều thể loại âm nhạc

Gọi điện
SMS
Messenger