Guitar Acoustic Yamaha A3M Dáng Khuyết, Có EQ - Sản Phẩm Chính Hãng

Guitar Acoustic Yamaha A3M Dáng Khuyết, Có EQ – Sản Phẩm Chính Hãng

22.000.000 VNĐ

Mặt đàn : Gỗ Thông Sitka nguyên tấm
Mặt sau : Gỗ Dái Ngựa Nguyên Tấm
Mặt bên : Gỗ Dái Ngựa Nguyên Tấm
Cần/Cổ Đàn : Gỗ Cây Dái Ngựa
Mặt phím đàn : Gỗ mun
Ngựa đàn : Gỗ mun
Độ rộng Lược Đàn : 43mm
Độ dài Dây Đàn : 650mm
Máy lên dây : Chrom Đúc
Preamp : System 63 SRT
Guitar Acoustic Yamaha A3M Dáng Khuyết, Có EQ – Sản Phẩm Chính Hãng

22.000.000 VNĐ

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí ship