Guitar Acoustic Yamaha FG730S - Sản Phẩm Chính Hãng - Sol.G

Guitar Acoustic Yamaha FG730S – Sản Phẩm Chính Hãng

Liên hệ

Mặt đàn
Gỗ Thông Sitka nguyên tấm
Mặt sau
Gỗ hồng sắc
Mặt bên/Rìa
Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn
Nato
Mặt phím đàn
Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn
Gỗ hồng sắc

Hết hàng

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí ship