Guitar Yamaha F370 Chính Hãng - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng

Guitar Yamaha F370 Chính Hãng

4.620.000 VNĐ

Mặt đàn Gỗ vân sam
Mặt sau Gỗ Nato/Meranti
Mặt bên/Rìa Gỗ Nato/Meranti
Cần/Cổ đàn Nato
Mặt phím đàn Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn Gỗ hồng sắc
Guitar Yamaha F370 Chính Hãng

4.620.000 VNĐ

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí ship