Guitar Classic Yamaha CG182S -

Guitar Classic Yamaha CG182S

11.000.000 VNĐ

Mặt đàn : Gỗ Engelmann Spruce nguyên tấm
Mặt sau : Gỗ hồng sắc
Mặt bên : Gỗ hồng sắc
Cần/Cổ Đàn : Nato
Mặt phím đàn : Gỗ mun
Ngựa đàn : Gỗ hồng sắc
Độ sâu Thân đàn : 3.7-3.94″ (94-100mm)
Độ rộng Lược Đàn : 2.05″ (52mm)
Độ dài Dây Đàn : 25.6″ (650mm)
Lớp hoàn thiện : Bóng

Guitar Classic Yamaha CG182S

11.000.000 VNĐ

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí ship