Vòng Hợp Âm là gì? - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng

Vòng Hợp Âm là gì?

Vòng Hợp Âm là gì?
𝑉𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑎̂𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑔𝑜̂̀𝑚 ℎ𝑎𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑎̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐. 𝐶𝑎́𝑐 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑠𝑜̂́ 𝐿𝑎 𝑀𝑎̃ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛.

Các bạn có thể hiểu đơn giản:
𝐴̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 –> ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 –> 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑎𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ –> 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑎̂𝑚 ℎ𝑎𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 –> 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 –> 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

* Kiến thức liên quan
Tone gốc: 1.C (1) 2.Dm (1) 3.Em (1/2) 4.F (1) 5.G (1) 6.Am (1) 7.Bdim (1/2) C
Trong đó:
• Số (1), (1/2) … thể hiện cấu trúc âm giai trưởng: 1 1 ½ 1 1 1 ½.
• Số 1,2,3,4,5,6,7… thể hiện bậc (theo khái niệm ghi đúng là chữ số La Mã, nhưng để dể hình dung mình sẽ thống nhất là ghi theo chữ số tự nhiên).
11 tone còn lại cũng sẽ xây dựng theo cấu trúc và bậc như trên. Ví dụ:
Tone D: 1.D (1) 2.Em (1) 3.F#m (1/2) 4.G (1) 5.A (1) 6.Bm (1) 7.C#dim (1/2) D

Các vòng hợp âm thông dụng (cơ bản và mở rộng)

Vòng 6251. Ví dụ:
• Tone C: Am Dm G C
• Tone D: Bm Em A D

Vòng mở rộng 6251 4736. Ví dụ:
• Tone C: Am Dm G C F (Bm7b5) E7 Am
• Tone D: Bm Em A D G (C#m7b5) F#7 Bm

Vòng 6415 hoặc 1564. Ví dụ:
• Tone C: Am F C G hoặc C G Am F
• Tone D: Bm G D A hoặc D A Bm G

Vòng 4321. Ví dụ:
• Tone C: Fmaj7 Em7 Dm7 Cmaj7
• Tone D: Gmaj7 F#m7 Em7 Dmaj7

Vòng 6345 6343. Ví dụ:
• Tone C: Am Em F G Am Em F E7
• Tone D: Bm F#m G A Bm F#m G F#m7

Vòng canon 15634125. Ví dụ:
• Tone C: C G Am Em F C Dm G
• Tone D: D A Bm F#m G D Em A

 Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Vòng Hop Âm Là Gi? c ಕ F Dm Am G Em Bb Gm D Bm Eb Cm Ab Fm A#m Bbm F#m Gbm A C#m Dbm E D#m G#m Ebm Db m F# Gb B'

Vòng Hợp Âm là gì?

Giao lưu, học hỏi, tìm bạn yêu Đàn tại: Yêu Đàn
SolG.vn – Thế giới nhạc cụ Chính Hãng
Address: 337 Nguyen Khang, Cau Giay, HN
Phone: 0904 800 811
Mess: https://m.me/solgvn
Fanpage: Sol.G Acoustic
Website: https://solg.vn/

——————————-
#solG #guitar #rosenguitar #guitarshowroom #khuyếnmại #giảmgiá #nhạccụ #cửahàngguitar #đànguitar #ghita #guitargiárẻ