Tại sao càng tiến gần về thùng đàn thì các phím đàn guitar lại gần nhau hơn? - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng

Tại sao càng tiến gần về thùng đàn thì các phím đàn guitar lại gần nhau hơn?

Nhìn mà xem kìa, ở tít phía xa thùng đàn, khoảng cách giữa phím 0 và phím 1 cách nhau khoảng 3,5cm, ở phím 1 và phím 2 thì ngắn lại hơn một chút, rồi lướt tới phím 11 và 12 (ở gần thùng đàn hơn) thì chúng chỉ cách nhau 2cm, và khoảng cách đó càng thu hẹp nữa khi tiến về ngựa đàn. Tại sao vậy? Tại sao khoảng cách giữa các phím không thể thiết kế bằng nhau?

 

Chúng ta chia ra 12 nốt nhạc trong một quãng tám, mà một quãng tám trên một dây đàn sẽ là một nốt chặn ở giữa dây. Nếu ta buông dây và gảy là có một nốt, chia đôi dây ra và gảy ta sẽ có một nốt cao hơn 1 quãng tám, và tương tự lại chia đôi cái phần nửa dây kia để gảy tiếp thì sẽ có nốt cao hơn 2 quãng tám so với ban đầu, cứ thế 3 quãng tám thì phải chia ra 8 lần. Cứ như vậy, càng lên cao ta càng phải chia nhỏ ngăn phím hơn, mỗi nốt nhạc đi lên nửa cung sẽ tăng theo một cấp số mũ.

 

 

 

 

 

 

 

Dưới đây chỉ là meme về phím đàn piano thôi :v

Không có mô tả ảnh.