(quãng tám là gì ?) - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng

(quãng tám là gì ?)

(có bao nhiêu quãng tám trong thang âm đầy đủ? )
các khái liệm trong âm nhạc vô cùng phong phú và phức tạp. với người nghệ sĩ điều căn bàn đầu tiên cần nắm chắc chính là quãng. vậy quãng tám là gì? quãng tám có gì đặc biệt hơn các quãng khác trong bản nhạc, hãy cùng mình tìm hiểu về quãng tám ngay bây giờ nhé.
quãng tám là cao độ giữa hai nối nhạc. tính theo bậc âm từ âm gốc tới âm ngọn. để tính quãng tám người ta sự dụng đơn vị nửa cung hoặc một cung, cứ hai nửa cung được tính 1 quãng, ví dụ như khoảng cách từ đô tới nốt fa ta có bốn quãng, hay được gọi là 2 cung.

(có 3 quãng chính là )
quãng đúng (perfect), kí hiệu là P, chỉ có 3 quãng đúng là quãng 1(P1), quãng 4 (p4), quãng 5(p5) và quãng 8(p8).
quãng tăng (augmented, kí hiệu là A): khi âm gốc thấp hơn âm ngọn
quãng giảm (diminished, kí hiệu là D) là khi âm gốc cao hơn âm ngọn.
bên cạnh đó ta còn có quãng đơn và quãng kép.
quãng đơn là quãng có cao độ giữa âm gốc âm ngọn dưới quãng 8, ví dụ: từ âm gốc là mi đến âm ngọn là sol cùng bậc cách nhau quãng 3 thì gọi là quãng đơn.
quãng kép là quãng có cao độ là quãng có có cao độ giữa đam gốc và âm ngọn lớn hơn quãng 8. ví dụ : từ âm gốc đô đến âm ngọn là rê bậc trên cách nhau 1 quãng 9 thì được gọi là quãng kép.
quãng 8 (còn có tên gọi khác là bát độ) là khoảng cách từ một bậc lên thêm 1 bậc cùng kế tiếp.
ví dụ: quãng 8 có âm góc là đô sẽ có âm ngọn kế tiếp là ĐÔ>RÊ>MI>FA>SOL>LA>SI>ĐỐ.
kí hiệu của quãng 8 là p8 (perpect 8> quãng 8 đúng)
quáng 8 được coi là sự kỳ diệu trong âm nhạc tự nhiên, khi âm gốc và âm ngọn cách nhau 1 quãng 8 thì ta lại thấy sự giống nhau về cao độ của 2 âm này, nhưng tần số của chúng khác nhau.
ngoài quãng 8,là quãng 8 có khoảng cách giữa 2 âm gốc và âm ngọn là 5 cung và và 2 nửa cung, tức (13 nốt nhạc)
quãng 8 giảm (d8) là quãng 8 có 5 cung và nửa cung, tức (11 nốt ).