Guitar Điện Yamaha Pacifica PCA012DBM

Guitar Điện Yamaha Pacifica PCA012DBM

Liên hệ

Thân
Loại Agathis hoặc Nato
 
Thiết kế//Chi tiết Cấu trúc
Hệ Thống Cảm Ứng Âm Thanh Cuộn đơn x 2, Humbucker x 1
 
Vật liệu
Cần/Cổ Đàn Gỗ thích
Mặt phím đàn Gỗ hồng sắc/ 22 phím (bậc)
Ngựa đàn Vintage Style Tremolo
 
Các chức năng
Kiểm soát toàn bộ Kiểm soát khác Cần 5 vị trí

Hết hàng

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí ship