Kèn Harmonica Hohner Blues Harp B, M533126 - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng