Guitar 3/4 Yamaha JR2 - Sản Phẩm Chính Hãng - SolG

Guitar 3/4 Yamaha JR2 – Sản Phẩm Chính Hãng

3.740.000 VNĐ

Mặt đàn    Gỗ vân sam
Mặt sau    Gỗ gụ
Mặt bên/Rìa    Gỗ gụ
Cần/Cổ đàn    Nato
Mặt phím đàn    Gỗ hồng sắc
Ngựa đàn    Gỗ hồng sắc
BH 12 tháng
Guitar 3/4 Yamaha JR2 – Sản Phẩm Chính Hãng

3.740.000 VNĐ

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí ship