Hướng dẫn thay dây Nylon trên đàn Guitar Classic

Hướng dẫn thay dây Nylon trên đàn Guitar Classic

Hướng dẫn thay dây Nylon trên đàn Guitar Classic

Đ𝑎̀𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖. 𝐷𝑎̂̃𝑢 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑦 đ𝑎̀𝑛. 𝐷𝑎̂𝑦 đ𝑎̀𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑦 6 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑑𝑎̂̀𝑛 đ𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́ 𝑠𝑎𝑢 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐, 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂𝑦 𝑛𝑦𝑙𝑜𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑒 (𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑦) 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑑𝑎̂𝑦 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐. 𝑁𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑎̂𝑦 𝑁𝑦𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎̀𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜?

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐝𝐚̂𝐲 𝐍𝐲𝐥𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐚̀𝐧 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜

1. Sử dụng kéo, cắt bỏ các dây guitar cũ. Hãy cẩn thận để tránh tình trạng làm xước và tổn hại thân đàn bởi cây kéo của bạn.

2. Mở những cuộn dây đàn mới. Đừng gỡ những cái nhãn có trên bộ dây mới cho tới khi bạn chuẩn bị thay chúng cho guitar. Những cuộn dây trông rất giống nhau, vậy nên bạn phải giữ nhãn có trên chúng để tránh trường hợp bị nhầm lẫn.

3. Luồn dây và siết chặt dây cùng lúc. Hãy lặp lại hướng dẫn này với từng dây một.

4. Bắt đầu với dây có tông thấp nhất (dây E thấp). xỏ dây vào con ngựa nằm ở phía dưới cùng của thân đàn, để dư ra 4 inch sang phía bên kia lỗ của con ngựa.

5. Quấn phần dây thừa xung quanh phần dây đã được căng tại vị trí nút vặn ở phần đầu cây đàn, và luồn phần dây thừa vào các vòng mà bạn vừa quấn.

6. Với các dây làm bằng đồng (như các dây bass E, A, D), bạn chỉ cần quấn phần dây thừa một hoặc hai lần, nhưng với dây nylon trong (dây G, B và E cao), thì đòi hỏi bạn phải quấn ít nhất 3 vòng dây.

7. Vặn núm chỉnh tông ở trên đầu guitar để lỗ luồn dây quay lên trên.

8. Luồn dây vào lỗ, quấn dây xung quanh núm chỉnh dây ở mặt phía trước đầu cây đàn, và rồi luồn thêm một lần nữa vào lỗ.

9. Tinh chỉnh tông của dây bằng guitar tuner, vặn núm chỉnh dây để làm căng dây cho tới lúc bạn chỉnh được tới nốt cách nốt chuẩn của dây 5 nốt. Sau đấy lại tiếp tục chỉnh dây tiếp theo.

10. Một khi các dây đều đã được gắn chỉn chu vào đàn, hãy đợi khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và sau đó hãy chỉnh tiếp các dây lại một lần nữa và lần này cách nốt chuẩn 3 nốt.

” 𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̂𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑒̂𝑚. “

𝘚𝘢𝘶 24 𝘨𝘪𝘰̛̀ đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̂̀, 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘢̂𝘺 𝘷𝘦̂̀ đ𝘶́𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘰́. 𝘎𝘪𝘰̛̀ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰𝘢̉𝘪 𝘮𝘢́𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘳𝘰̂̀𝘪.

Hướng dẫn thay dây Nylon trên đàn Guitar Classic
Hướng dẫn thay dây Nylon trên đàn Guitar Classic

Giao lưu, học hỏi, tìm bạn yêu Đàn tại: Yêu Đàn
SolG.vn – Thế giới nhạc cụ Chính Hãng
Address: 337 Nguyen Khang, Cau Giay, HN
Phone: 0904 800 811
Mess: https://m.me/solgvn
Fanpage: Sol.G Acoustic
Website: https://solg.vn/

————————–—–
#solG #guitar #rosenguitar #guitarshowroom #khuyếnmại #giảmgiá #nhạccụ #cửahàngguitar #đànguitar #ghita #guitargiárẻ