Hướng dẫn học Guitar đệm hát - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng

Hướng dẫn học Guitar đệm hát

Sau khi đã nắm được nhạc lí guitar cơ bản, các bạn sẽ muốn học guitar đệm hát. Nhưng làm sao để học đệm hát guitar được hiệu quả ? mời các bạn tham khảo bài viết dưới dây của Sol.G.

Để có thể đệm hát bạn cần biết hợp âm và điệu nhạc.

1.Hợp âm:

– Hợp âm là tập hợp các âm thanh theo một trật tự nhất định. Hợp âm và điệu nhạc là những yếu tố chính trong vấn đề đệm hát.

– Có rất nhìu hợp âm , ở đây ta chỉ xét các loai cơ bản, thường sử dụng nhiều nhất trong đệm hát.

– Việc áp dụng hợp âm nào để đệm hát còn phụ thuộc vào giọng của ngời hát đó (người ta còn gọi là tông nhạc hay cung nhạc).

– Người ta dùng Chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. C = Do trưởng, D= Re trưởng, E= Mi trưởng, F=Fa trưởng, G= Sol trưởng, A= La trưởng, B= Si trưởng.

– Chữ cái thêm chữ “m” phía sau người ta gọi là hợp âm thứ. Cm= Do thứ, Dm= Re thứ, Em= Mi thứ,Fm= Fa thứ, Gm= Sol thứ, Am= La thứ, Bm= Si thứ.

Chữ cái thêm số “7” phía sau người ta gọi là hợp âm bảy . C7= Do bảy, D7= Re bảy, E7= Mi bảy,F7= Fa bảy, G7= Sol bảy, A7= La bảy, B7= Si bảy.

2.Các thế bấm hợp âm căn bản:
 

Quy ước:
             
Các hợp âm trưởng:

 

Tên hợp âm : Do trưởng
Ký hiệu: C

Tên hợp âm : Re trưởng
Ký hiệu: D

Tên hợp âm : Mi trưởng
Ký hiệu: E

Tên hợp âm : Fa trưởng
Ký hiệu: F

Tên hợp âm : Sol trưởng
Ký hiệu: G

Tên hợp âm : La trưởng
Ký hiệu: A

Tên hợp âm : Si trưởng
Ký hiệu: B

 

Các hợp âm thứ:

Tên hợp âm : Do thứ
Ký hiệu: Cm

Tên hợp âm : Re thứ
Ký hiệu: Dm

Tên hợp âm : Mi thứ
Ký hiệu: Em

Tên hợp âm : Fa thứ
Ký hiệu: Fm

Tên hợp âm : Sol thứ
Ký hiệu: Gm

Tên hợp âm : La thứ
Ký hiệu: Am

Tên hợp âm : Si thứ
Ký hiệu: Bm

 

Các hợp âm bảy:

Tên hợp âm : Do bảy
Ký hiệu: C7

Tên hợp âm : Re bảy
Ký hiệu: D7

Tên hợp âm : Mi bảy
Ký hiệu: E7

Tên hợp âm : Fa bảy
Ký hiệu: F7

Tên hợp âm : Sol bảy
Ký hiệu: G7

Tên hợp âm : La bảy
Ký hiệu: A7

Tên hợp âm : Si bảy
Ký hiệu: B7

 

-Trên đây chỉ là những hợp âm căn bản, nếu bạn muốn học thêm nhiều hợp âm khác ,xin mời bạn dơwnload Ebook Hợp âm guitar và tham khảo các tài liệu nâng cao hơn.

3.Các điệu nhạc cơ bản:

+Tất cả các điệu nhạc được thể hiện dưới hợp âm: Am -> Dm -> E7 -> Am

Điệu Slow:

Điệu Blues:

Điệu SlowRock:

Điệu Valse:

Điệu Fox:

Điệu March:

Điệu Tango:

Điệu SlowSurt:

Điệu RumBa:

Điệu Bolero:

Điệu Chachacha:

Bí quyết dành cho bạn: Vị trí các nốt và tam giác kì diệu

Chúng ta hãy tự hỏi một cách trung thực: Mình có biết tất cả các nốt trên cần đàn không? Hay là nhiều phần trên đó vẫn còn là điểm sương mù đối với mình? Thực ra có một quy tắc khá dễ dàng mà chúng ta nên thuộc lòng, quy tắc đó chỉ dựa trên 2 tam giác, và với 2 tam giác đó, chúng ta có thể dễ dàng định vị các nốt đánh đàn guitar cơ bản cho người mới bắt đầu trên cần đàn.

Hãy xem xét VD sau:   Xác định nốt F trên cần đàn

Nhìn hình trên bạn dễ dàng nhận ra rằng mỗi tam giác bao gồm 3 dây (bộ ba E-D-E và bộ ba A-G-B). Với cách này bạn sẽ dễ dàng xác định tất cả các vị trí nốt nhạc trong 12 cung đầu tiên. Sau đây là vị trí các nốt F trong 12 cung đầu:

Lưu ý: Từ cung 12 trở lên chu kì lại lập lại như ban đầu. Nếu các nốt rơi vào dây buông, bạn hoàn toàn có thể dùng quy tắc này với sự tưởng tượng ra vị trí các nốt. Trong khi tập luyện, nên tập thật chậm lúc ban đầu, và việc nhớ 2 cái tam giác nhố nhăng kia không hẳn là một điều khó khăn đối với chúng ta.

Với chia sẻ trên đây Sol.G hi vọng sẽ giúp các bạn học guitar đệm hát được dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công!