Giắc chuyển 6-3.5( đen) - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng