Đàn Guitar Classic Almansa 424 Cedro Mate G424-CM

12.940.000 VNĐ

Dòng Almansa 424 là series cuối cùng được Almansa thiết kế dành cho người đang học chơi guitar.

Gọi điện
SMS
Messenger