Đàn Guitar Classic Almansa 401 Abeto G401-AA

7.430.000 VNĐ

Đàn guitar Classic Almansa 401 Abeto G401-AA là series đầu tiên được Almansa thiết kế dành cho người chơi guitar lâu năm và mới bắt đầu học.

Gọi điện
SMS
Messenger