Đàn guitar acoustic Việt Nam dáng D thùng đầy SAG03VS

1.050.000 VNĐ

Một cây đàn do VN sản xuất phù hợp cho người mới bắt đầu
Gọi điện
SMS
Messenger