Đàn guitar acoustic electric Yamaha FSX820C

11.600.000 VNĐ

Bắt nguồn từ FS820 với gỗ vân sam nguyên tấm, lưng và hông gỗ Gụ
Gọi điện
SMS
Messenger