Chữ viết âm nhạc - bản kí âm - Thế giới nhạc cụ nhập khẩu chính hãng

Chữ viết âm nhạc – bản kí âm

Khi chúng ta muốn mô tả âm thanh mang tính âm nhạc, sẽ có hai yếu tố chính mà chúng ta cần thể hiện được đó là cao độ âm thanh và trường độ của âm thanh.

Ảnh minh họa

Âm thanh bao gồm: cao độ, cường độ và âm sắc.

– Bạn đã từng nghe âm thanh cao chót vót của chiếc xe cứu thương hay âm thanh trầm phát ra từ tiếng còi tàu thủy, đó là những ví dụ giúp bạn có thể hình dung về cao độ của âm thanh.

– Cường độ sẽ quyết định âm thanh đó mạnh hay nhẹ như thế nào.

– Trường độ âm thanh là độ ngân dài của âm thanh, hay còn hiểu là khoảng thời gian từ lúc âm thanh vang lên cho tới lúc nghỉ.

– Âm sắc của âm thanh, cái này hơi trừu tượng, bạn có thể hình dung âm sắc của âm thanh giống như màu sắc của âm thanh. Chẳng hạn khi bạn được nghe âm thanh phát ra từ 1 cây đàn piano và 1 chiếc kèn, dù là âm thanh đó có cùng 1 nốt (cao độ), cường độ nhưng chắc chắn là âm sắc của chúng sẽ khác nhau.