Bộ trộn âm Mixer Gigrac 100ST

Thương hiệu: |
15.980.000₫

Mô tả :

Bộ trộn âm Mixer Gigrac 100ST - 8 Đầu vào Microphone 48V Phantom điện cho micro tụ (đầu vào 1-4 chỉ) nút PAD để kiểm soát tín hiệu đầu vào lớn (đầu vào 1-4 chỉ) 4 đầu vào âm thanh nổi...
Số lượng
- +

Bộ trộn âm Mixer Gigrac 100ST

- 8 Đầu vào Microphone 48V Phantom điện cho micro tụ (đầu vào 1-4 chỉ) nút PAD để kiểm soát tín hiệu đầu vào lớn (đầu vào 1-4 chỉ) 4 đầu vào âm thanh nổi cú ăn ba, trung và Bass kiểm soát điều khiển âm lượng cá nhân Pan / điều khiển Bal trên mỗi kênh cho theo dõi mức độ.

Khối lượng cá nhân kiểm soát trên mỗi kênh cho các cấp chính. Cá nhân gửi điều khiển cho GiGFX trên mỗi kênh 2 x 7 Band Graphic chỉnh âm 10 x Hiệu ứng kỹ thuật số (24 Bit/48 kHz) ghi ra xem lại đầu vào FX bỏ qua chuyển đổi FX xe buýt đầu ra ổ cắm Submix đầu vào 2 x Amplifier Clip đèn cảnh báo 10 phân khúc sản lượng 2 x LED mét cấp.

Bộ trộn âm mixer yamaha gigrac 100st

Mixer Yamaha MG16XU
Xem nhanh

Mixer Yamaha MG16XU

14.100.000₫ 14.500.000₫
-3%
Mixer Yamaha MG12XU
Xem nhanh

Mixer Yamaha MG12XU

8.450.000₫
Mixer Yamaha MGP24X
Xem nhanh

Mixer Yamaha MGP24X

29.650.000₫
Zone Controllers ZC-1
Xem nhanh

Zone Controllers ZC-1

1.940.719₫
ZonePro DBX 1260M
Xem nhanh

ZonePro DBX 1260M

38.421.317₫
ZonePro DBX 1260
Xem nhanh

ZonePro DBX 1260

36.655.135₫
ZonePro DBX 641M
Xem nhanh

ZonePro DBX 641M

25.056.702₫
ZonePro DBX 641
Xem nhanh

ZonePro DBX 641

22.966.515₫
ZonePro DBX 640M
Xem nhanh

ZonePro DBX 640M

28.875.231₫
ZonePro DBX 640
Xem nhanh

ZonePro DBX 640

25.800.000₫
Micro DBX RTAM2
Xem nhanh

Micro DBX RTAM2

3.289.500₫
DriveRack DBX 4800
Xem nhanh

DriveRack DBX 4800

96.750.000₫
DrveiRack DBX 480M
Xem nhanh

DrveiRack DBX 480M

17.415.000₫
DriveRack DBX 260
Xem nhanh

DriveRack DBX 260

26.982.500₫
DriveRack DBX 220i
Xem nhanh

DriveRack DBX 220i

17.092.500₫
DriveRack DBX PX
Xem nhanh

DriveRack DBX PX

9.675.000₫
FeedBack DBX AFS 224
Xem nhanh

FeedBack DBX AFS 224

9.030.000₫
Crossover  DBX 120A
Xem nhanh

Crossover DBX 120A

6.342.500₫
FeedBack DBX PB-48
Xem nhanh

FeedBack DBX PB-48

4.730.000₫
Preamp Mic DBX 386
Xem nhanh

Preamp Mic DBX 386

14.620.000₫
Preamp Mic DBX 286A
Xem nhanh

Preamp Mic DBX 286A

6.428.500₫
Crossover DBX 223XS
Xem nhanh

Crossover DBX 223XS

4.837.500₫
Micxer Yamaha MG32/14FX
Xem nhanh

Micxer Yamaha MG32/14FX

30.500.000₫
EMX5016CF
Xem nhanh

EMX5016CF

25.800.000₫ 27.500.000₫
-6%
EMX312SC
Xem nhanh

EMX312SC

13.150.000₫
EMX212S
Xem nhanh

EMX212S

9.950.000₫
MG24/14FX
Xem nhanh

MG24/14FX

22.500.000₫
Soundcraft Mixer FX16ii
Xem nhanh

Soundcraft Mixer FX16ii

23.650.000₫
Soundcraft Mixer MFX8
Xem nhanh

Soundcraft Mixer MFX8

13.300.000₫